ANTIQUE PARQUETS

Parkiety na miarę czasu

Szukaj:
Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1993. Największy w Polsce, o powierzchni 59 223 ha.

Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Niemal cały bieg rz. Biebrzy znajduje się na terenie parku (ok. 155 km). Siedziba Parku znajduje się w Osowcu-Twierdzy gmina Goniądz.

Ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych, tworząc dwa rezerwaty: Czerwone Bagno (w zmienionych granicach istniejący do dziś) oraz Grzędy. W roku 1989 staraniem Towarzystwa Biebrzańskiego utworzono Biebrzański Park Krajobrazowy, obejmujący tereny basenów dolnego i środkowego. Cztery lata później park krajobrazowy przekształcono w park narodowy.

W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar.

 

 

Źródło: http://pl.wikipedia.org

Liczba odwiedzin: 1740